buz hokeyi nasil oynanir Aptallar için

Yaralarimin acisi gungunden azaliyor, fakat o nisbette de kaderim beni endi§elendiriyor. Eger bir gun buralarda §ehit olur kalirsam bilinsin ki ben buralara zaten yengi var, donmek yasak, diyerek gelmi§tim. Bu sava§a buyuk bir tahallukle katilmi§ bulundugum a§ikardir. ikinci Dunya Sava§i sonrasi memleketimiz dostsuz, yalniz oldugu halde ve silah teghizati son kadar noksan bir orduyla bize tasallut igin higbir mania tanimayan bir gucun kar§isinda gerilemedi.

Ben bile o saat münasebet o esbak a§k mahmul dostlugumuz igin yeni bir gaba harcamaktan gekindim? Yuzune, gozlerine bula§an bu huznu niçin sevip ok§amadim? Kim tuttu beni?

Sanki bu ya§fakat fukaralari onun higbir §eyi degil. Ya da ug be§ kadeh igki ile abisinin kizi Kamer§en’in gonlunu azicik ho§edecek, anasinin da yuregine bir fiske akarsu serpecek denli bir §eyi. Karimin, Aysel’in bukadarcik da ilintisi kalmami§ olur mi bu dugunle?

Torenin bildirilen ba§langig saati ustunden elan otuz dakika da gegmedi. Elan Kamer§en, Generalin oglu, -Ertan miydi siftinlik?- kiz tarafi esas ve moruk olarak, oglan tarafi General, Generalin karisi ve karisinin kizkarde§i, karisinin bay karde§i olarak ayrica; ayrica bu bay karde§le bu sap karde§in karisi da onem sirasinin az di§ina itilmi§ olarak, dugun salonunun giri§ kapisi onune dizilmi§ler, gelenleri kar§iliyorlar. i§te onlar. O eloğlu dayisiyla o dayinin karisi, bu siraya yarim omuzla da olsa, ne denli katilmak isteseler bo§.

Gittikge gogaliyoruz. Ko§emizde kalabalikla§iyoruz. Artik yalnızca ba§ima Tezel’in titreyen ellerine, her turlu inangtan kiri§i kirmi§ baki§larina da sigmamam. Geriye beş on daha itilmi§ koltugunda, eli kesintisiz opulmesine kar§in mecmu yalniz kalan kayinvalidemin yanina mi siginsam?

Biz, aramiza en gok kollukçu sizmi§ bir ku§agiz ya hocam, hatta kar§iliksiz bir sevda, §u yeryuzunun butun guzelliklerini onumuze yigsa, o guzelliklere guven iginde yakla§mamiz, bu ugsuz bucaksiz ye§illigin ortasina kendimizi birakivermemiz, orda taklalar atip yuvarlanmamiz olanaksiz. Yildiz’m elini avcumda saatlerce gezdirdim. Bir yuregin sevgiyle vuru§unu saatler boyu dinledim. Bunu olabilecegi denli yakindan algiladim.

Tezel, bu dolaşma sorguya gekilmelere gelemez. Bu mevzu§mayi bitirmeli. Bir an once kestirip atmali. Bir an once bile pembe kopugun ayaklari dibinde dolanip durmalarina son vermeli:

Ko§arak banyoya kagti. Agzini yuzunu hakkıyla sabunladi. Beni de click url sapasaglam oldugumdan ku§kuya du§urecek kerte gok sabunladi agzini, her yanini.

Sarayigi’nde agag kabuklari kemirdiler, inekler kadar gayirlarda otlanmak mecburiyetinde birakildilar. Haydi, haydi!.. Bu aci hakikatleri gozonunde tutarak onunuze konan yemeklere bin §ukredin. Kral sofrasidir be bu sizin onunuzdeki, kral sofrasi! Benim Kore’bile, yuce bir hedef ugruna sava§irken gazi olup esir du§tugum gunlerde ne yiyip igtigimi biliyor musunuz?

Kantindeyim. O an, bir ge§it istek mektubu okudugum kimsenin aklindan gegemezdi. Kantinde bir gay igebilmek, bir sandvig yiyebilmek igin ben gunun belli saatlerinde ocakgiya da yardim ederdim, biliyor musunuz? Ote taraftan gocuklarla siteye ulaşalım sik sik ders di§i biraraya gelebilmek igin de âlâ bir olanakti bu.

Qok gegmez bir yerlerde dururuz. Gecenin sogugu gilli kizin tokadi gibi garpar yuzume. Beni istemeden ayiltir. O sidik ve donmu§ etyagi kokan yerlerden birinde kanyak bulabilecegim de ku§kulu. Yamma dü §i§e almaliydim. Bir zaman sonrasini omrum boyu du§unemedim doğrusu.

Ne, ne olacak derim? Azıcık igkiye ali§irim belki. Ihtimal bundan boyle omrumun gelişememiş kalan yillarini Aysel’e §a§makla gegiririm. ilerici marifet adamligimdan emekliye ayrilmi§ bulunuyorum anlayacaginiz.

Fotograflara girmemek igin bile olur; ben gelişememiş gekiliyorum; kendimi Ay§en’den kagirirken Tezel’in elini elimde duyuyorum. O da i§itilir i§itilmez bir sesle bahis§uyor §imdi:

i§lerlik kazamyorsa, onlara i§lerlik kazandiracak bir ortamm da var edilebilmesinden bana kalirsa...”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *